De mix aan energiebronnen

GDF SUEZ Energie Nederland neemt zijn verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van een duurzame energieproductie. Een betrouwbare, efficiënte en flexibele inzet van alle beschikbare energiebronnen is hierbij cruciaal. Wij investeren in de gehele energiemix door met nieuwe technologieën het rendement van bestaande energiecentrales te verhogen; door nieuwe, efficiëntere en flexibele energiecentrales te bouwen en door te investeren in hernieuwbare bronnen, zoals wind op land en biomassa. Lees hier onze visie over de mix van energiebronnen: